Waarschuwingsregister blijkt effectief

Het Waarschuwingsregister, een zwarte lijst van oud-winkelmedewerkers die ontslagen zijn vanwege fraude, blijkt steeds effectiever. In 2018 waren er 595 positieve treffers, wat een stijging van 60 procent is ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dit komt waarschijnlijk doordat steeds meer winkeliers zich bij het register aansluiten en het ook steeds actiever gebruiken om potentiële werknemers te checken op hun verleden, legt Bert van Steeg van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel uit.

‘de werkgever heeft recht op informatie’

 “Aangifte bij de politie is van belang voor het goed functioneren van het Waarschuwingsregister en daarom zijn we in gesprek om dat proces te vereenvoudigen. We hebben een goede samenwerking met de politie en we onderzoeken nu de mogelijkheid van een landelijk aangiftepunt. Dat vereenvoudigt de procedure”, aldus Bert van Steeg, secretaris van de FAD. 

Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van een aangifte bij de politie, bewezen fraude en ontslag. Bij registratie riskeert een frauderende winkelmedewerker voor maximaal vier jaar te worden uitgesloten van werk bij een groot deel van de detailhandelssector. Onder interne fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting. 

Van Steeg: “Er zijn steeds meer ondernemingen die zich bij ons aansluiten, vooral ook MKB-bedrijven. Het geeft aan dat het raadplegen van het Waarschuwingsregister een effectieve manier is om interne fraude te bestrijden door vooraf te checken of een sollicitant als fraudeur te boek staat.” 

De stichting FAD heeft voor onbepaalde tijd een verklaring van rechtmatigheid voor het delen van strafrechtelijke gegevens tussen deelnemers. Deze valt onder de bestaande privacywetgeving (AVG). 

bron: Stichting FAD persbericht & BNR Webredactie, vrijdag 12 juli 2019

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');