VOG of VGB sinds 1 mei 2022?

VGB voor vertrouwensfuncties

De functies Medewerker, Controleur en Beveiligings-Adviseur Luchthavenbenodigdheden bij een Bekende Afzender en Erkend Agent zijn sinds 1 mei 2022 aangemerkt als vertrouwensfunctie. Als gevolg hiervan is per diezelfde datum voor uitoefening van deze functies bij het verlopen van een VOG of voor nieuwe medewerkers een VGB (Verklaring van Geen Bezwaar) verplicht. Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voldoet niet meer. Ook voor de nieuwe functies Security Manager en Security Supervisor is een VGB verplicht. Een VGB wordt afgegeven na een uitgebreid achtergrondonderzoek.

Anders dan voor de Erkend Agent en Bekende Afzender volstaat voor functies in de veilige vracht- en toeleveringsketen bij andere partijen zoals de Vaste Vervoerder ook ná 1 mei 2022 nog een VOG als achtergrondonderzoek. Een VOG heeft per 1 januari 2022 een geldigheid van maximaal 3 jaar. 

Tot 30 juni 2024 geldt een overgangsperiode voor VOG’s die zijn afgegeven vóór 1 mei 2022: deze behouden hun geldigheid van maximaal 5 jaar, maar uiterlijk tot 30 juni 2024. Verloopt de huidige VOG, dan dient deze vervangen te worden door een VGB. Voor elke nieuwe medewerker die een vertrouwensfunctie gaat vervullen (MLB, CLV of BAL) bij een Bekende Afzender of Erkend Agent dient direct een VGB te worden aangevraagd.

Wat zijn voor Bekend Afzender en Erkend Agent de regels per 1 mei 2022?

 1. Een VOG/VGB van een vorige werkgever is niet overdraagbaar; de nieuwe werkgever dient zelf een nieuwe VOG/VGB aan te vragen.
 2. Elke medewerker die een vertrouwensfunctie gaat vervullen bij een Bekende Afzender of Erkend Agent heeft een VGB nodig.
 3. Een medewerker in een vertrouwensfunctie heeft onbegeleid toegang tot veilige luchtvracht. Deze toegang geldt zowel fysiek als digitaal, daarin bestaat geen onderscheid.
 4.  Een MLB-training staat los van de te vervullen werkzaamheden/functie, daarom volstaat een VOG voor het volgen van een MLB-training. Op de VOG-aanvraag dient te worden vermeld “Burgerluchtvaart t.b.v. ELA/BA” 
 5. Een VOG blijft volstaan wanneer een medewerker een MLB-training volgt, maar géén vertrouwensfunctie vervult (HR, administratie, etc.) én deze persoon géén onbegeleide toegang tot veilige luchtvracht heeft.
 6. Een MLB/CLV/BAL-certificaat blijft geldig bij verandering van werkgever. Als een certificaat bijna verloopt, kan het handig zijn een nieuwe werknemer zolang deze nog in dienst is bij de oude werkgever een (herhalings)training te laten volgen. Dan hoeft namelijk niet gewacht te worden op een nieuwe VOG of VGB alvorens een (herhalings)training te kunnen volgen.
 7. Volgens art. 5 van de ‘Wet veiligheidsonderzoeken’ moet de Erkend Agent / Bekende Afzender voor een (nieuwe) medewerker die een vertrouwensfunctie gaat vervullen binnen 4 weken bij de AIVD een VGB aanvragen.
 8. Een VOG afgegeven vóór 1 januari 2022 is 5 jaar geldig tot maximaal 30 juni 2024 (de overgangsperiode). Vanaf 1 januari 2022 is een VOG nog slechts 3 jaar geldig.
 9. Een VGB is 5 jaar geldig.
 10. Voor medewerkers in een vertrouwensfunctie geldt dat als hun VOG vóór 30 juni 2024 verloopt, er dan een VGB aangevraagd moet worden.

Advies bij het aannemen van een nieuwe medewerker die een vertrouwensfunctie gaat vervullen.

 1. Vraag direct een VOG aan na aannemen van een nieuwe medewerker (dus nog vóór indiensttreding), tenzij de aankomend nieuwe medewerker nog over een MLB/CLV/BAL-certificaat beschikt, dat lang genoeg geldig is.
 2. Na ontvangst van de VOG kan de medewerker namelijk direct de MLB/CLV/BAL-training volgen, ook vóór aanvang van het nieuwe dienstverband.
 3. Vraag direct of maximaal binnen 4 weken na startdatum van de medewerker een VGB aan als deze een vertrouwensfunctie vervult én de verwachting is dat het dienstverband wordt verlengd.
 4. De medewerker in een vertrouwensfunctie wordt begeleid (in specifieke werkzaamheden) tot ontvangst van de VGB.
 5. Medewerkers die geen vertrouwensfunctie gaan uitoefenen mogen desgewenst wél een MLB-training volgen maar hebben dan slechts een VOG nodig.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');