Arbeidsinspectie: ‘vier op de vijf distributiecentra onveilig’

Er is nog altijd veel mis in distributiecentra, waar het gaat om het naleven van de veiligheids- en gezondheidsregels. Bij vier op de vijf distributiecentra werden vorig jaar veiligheids- en gezondheidsregels overtreden, blijkt uit een rapportage van de Nederlandse Arbeidsinspectie die aangeeft herinspecties uit te gaan voeren bij de bedrijven die in overtreding zijn geweest of beboet.

Het afgelopen jaar werden door de Arbeidsinspectie in totaal 163 van de 200 gecontroleerde distributiecentra één of meer overtredingen werden vastgesteld door de Arbeidsinspectie. Zo waren er bij sommige distributiecentra geen maatregelen getroffen om coronabesmettingen te voorkomen en werden in twintig zaken de werkzaamheden zelfs stilgelegd wegens ‘ernstig gevaar’ voor medewerkers.

Stellages niet afgeschermd

Het ernstige gevaar betrof bijvoorbeeld een situatie waarin magazijnmedewerkers op stellages orders moesten verzamelen. In vier gevallen waren deze stellages niet goed afgeschermd, waardoor, zo schrijf de Arbeidsinspectie in het rapport, werknemers van grote hoogte konden vallen. In een enkel geval wel 9 meter.

Gevaar aanrijdingen

De inspectie noemt het gebrek aan aandacht voor belangrijke risico’s en het hoge aantal overtredingen ‘opvallend’. Werkzaamheden die fysiek belastend zijn of waarbij het gevaar voor aanrijdingen met heftrucks op de loer ligt, worden volgens het rapport voornamelijk uitgevoerd door uitzendkrachten en voor een groot deel ook door Oost-Europese arbeidsmigranten, met name uit Polen en Roemenië. Zij worden voor korte of onzekere perioden aangenomen en zijn de Nederlandse taal vaak niet machtig. “Distributiecentra in Nederland dienen daarom serieus werk te gaan maken van veilig en gezond werk”, stelt de Arbeidsinspectie.

Onvoldoende borging RI&E

De inspectie stelt in het onderzoek met name vast dat bij veel bedrijven een goede borging in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ontbreekt en het plan van aanpak niet doorlopend uitgevoerd worden. “Hierdoor worden maatregelen die de werkplek veiliger en gezonder maken niet genomen.”

Tijdens de inspecties is bij bedrijven onder andere geïnspecteerd op:
• de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak;
• het basiscontract met de arbodienstverlener;
• de genomen maatregelen om fysieke en fysische belasting te voorkomen (bijvoorbeeld het langdurig reiken, tillen en bukken en belastend werk zonder taakroulatie, en ook trillingen door rijden op heftrucks);
• de veilige inrichting van het distributiecentrum en het op schrift gestelde verkeersplan om aanrijdingen te voorkomen;
• werken op hoogte op entresols;
• het verboden gebruik van werkbakken die aan heftrucks en reachtrucks gekoppeld kunnen worden.

Lees hier het volledige rapport (pdf)

bron: www.logistiek.nl

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');