Werkwijze

Een zeer ervaren en enthousiast gedreven team van analisten is dagelijks bezig met het maken van uitzonderingsrapporten. Deze rapporten worden gegenereerd vanuit de afwijkingen die worden geconstateerd met behulp van de business intelligence software.

Gebruikmakend van Key Performance Indicators (KPI’s) kunnen wij bijvoorbeeld data sorteren, filteren, ordenen en puntentellingen bijhouden.

Op deze manier geeft het softwarepakket de mogelijkheid om snel en eenvoudig kritieke gebieden van hun operatie te identificeren, die aandacht en verbetering nodig hebben.

Sommige analysesoftware kan ook direct gekoppeld worden aan de camerabeelden die bij onze opdrachtgevers boven de kassa’ s hangen. De videobeelden worden dan toegevoegd aan de uitzonderingenrapportage waardoor onze analisten direct in staat zijn om zelf te kunnen beoordelen of iets goed of fout is. Hierdoor hebben onze klanten een continue monitoring van en 100% controle op de gemaakte kassahandelingen en hoeven zij zelf geen actie verder te ondernemen.

De analyserapporten worden vervolgens wekelijks via e-mail verstuurd aan onze opdrachtgevers zodat zij direct hiermee in hun filiaal aan de slag kunnen.

Samenwerking

Indien onze analisten tijdens de analyse een frauderende medewerker ontdekken dan wordt de opdrachtgever direct hierover geïnformeerd.

De bedrijfsrechercheurs van Risc & Fraud Investigations kunnen de opdrachtgever verder ondersteunen in het oplossen en afwikkelen van de fraude.

Indien er sprake is van een procedurefout kan de opdrachtgever hierop zelf actie ondernemen door zijn kassamedewerker aan te spreken en te wijzen op de juiste procedure.

Door onze analisten zijn al tal van fraudezaken aan het licht gebracht welke met behulp van de expertise Risc & Fraud Investigations succesvol zijn opgelost.

Door het bundelen van onze expertise zijn wij nog beter in staat onze opdrachtgevers te helpen in hun strijd tegen derving!

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');