Het Recherchebureau

Recherchebureau Risc & Fraud Investigations is een door het Ministerie van Justitie erkend recherchebureau (POB 990)  en expert in het bestrijden van fraude.

Al meer dan 12 jaar is ons recherchebureau actief in het doen van onderzoek naar vermoedens van fraude, integriteitsschendingen en andere aanverwante onderwerpen binnen tal van organisaties en instellingen.

Marktleider

Ons recherchebureau is gespecialiseerd in het verrichten van fraudeonderzoeken binnen de retailbranche. Binnen de retail is ons bureau marktleider als het gaat om het verrichten van fraudeonderzoeken. Veel landelijk opererende retailorganisaties maken al vele jaren gebruik van onze diensten, maar ook ‘de kruidenier op de hoek‘ doet veelvuldig een beroep op ons!

Jaarlijks verrichten wij in de retailbranche vele onderzoeken naar sweethearting, kassaverschillen, retourfraude en voorraadverschillen.

Dit doen wij met een enthousiast en ervaren team bedrijfsrechercheurs. Deze ervaring hebben zij niet alleen opgedaan bij politie en of  Koninklijke Marechaussee maar ook bij grootwinkelbedrijven. Zij weten dus waar ze het over hebben!

Onze bedrijfsrechercheurs zijn ook allemaal in het bezit van het diploma Particulier Onderzoeker.

Risc & Fraud Investigations staat voor een professionele en oplossingsgerichte aanpak. Als opdrachtgever kunt u rekenen op volledige geheimhouding en discretie.

Daarnaast hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan. Sinds 2010 zijn wij houder van het Keurmerk  Particulier Onderzoeksbureau. Dit Keurmerk staat voor borging van: kwaliteit; beheer van vertrouwelijke informatie en toont aan dat wij handelen conform de Privacygedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus.

De VPB (belangenbehartiger voor de beveiligingsbranche) heeft dit keurmerk voor beveiligingsorganisaties ingesteld. Doel van dit keurmerk is o.a. dat opdrachtgevers er vanuit kunnen gaan, zaken te doen met een integere en betrouwbare organisatie, die voldoet aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen.

Tijdens de audit werd ons bedrijf o.a. beoordeeld op: integriteitbeleid, beleid agressie en geweld tegen medewerkers, naleving vergunningen van het Ministerie van Justitie, afdrachten aan belastingdienst en pensioenfonds, sociaal (personeel) beleid, naleving privacy­ en gedragscode, bescherming persoonsgegevens, kwaliteit personeelsinstructies, juiste verzekeringen, goede klachtenregeling en kwaliteit van de dienstverlening.

Wij zijn uw partner in fraudebestrijding !

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');