Hervorming Concurrentiebeding

Er is sinds dit jaar een wet invoorbereiding om hetconcurrentiebeding temoderniseren. Het concurrentiebeding moet volgens het kabinet alleen ter werkelijke bescherming van een noodzakelijk bedrijfsbelang(zoals bescherming bedrijfsdebiet), worden ingezeten niet als een standaard clausule worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst.

Het kabinet wil dat het op voorhand duidelijker wordt wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en ingeroepen dooreen werkgever. De minister is van plan de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:

Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;

Het concurrentiebedingmoet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;

De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voortijdelijke contracten);

Als een werkgever eenvertrekkende werknemeraan het concurrentiebedinghoudt, moet de werkgevereen vergoeding betalen aande werknemer. Dit wordt eenwettelijk bepaald percentagevan het laatstverdiendesalaris. Zo’n vergoeding zorgt er voor dat werkgevers goednadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');