Interne Fraude

Zeker in de kwetsbare economische tijden kan interne fraude een bedrijf hard raken. In het ergste geval kan interne fraude zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Interne fraude kan het vertrouwen dat u heeft in uw eigen medewerkers ernstig schaden en daarnaast kan het zorgen voor spanningen tussen medewerkers onderling.

Goed en betrouwbaar personeel vormt de kracht, maar tegelijk ook de achilleshiel van uw bedrijf. Uw werknemers hanteren uw fysieke en/of digitale geldstromen, uw zakelijke documenten, uw voorraden, uw inkoop, uw sleutels, uw codes, uw voertuigen, enzovoort. Ook al heeft u de best mogelijke intenties met uw medewerkers, toch leert de ervaring helaas dat fraude door eigen medewerkers nog altijd vaker voorkomt dan door derden of onbekenden.

Wat als…

Heeft er onlangs of in het verleden een voorval van interne fraude in uw bedrijf plaatsgevonden? Of vermoedt u dat er op dit moment mogelijk sprake is van interne fraude?

Probeer vooral niet zelf voor detective te gaan spelen door mensen onder druk te zetten of overhaaste conclusies te trekken. Hoe verleidelijk dat misschien ook is, u bent er zelf (emotioneel) te dicht bij betrokken en dat komt uw zaak niet ten goede. Bedenk dat een valse beschuldiging of het niet volgen van de juiste procedures, u juridisch duur kan komen te staan.

Maak gebruik van een ervaren onderzoeksbureau. Met een professioneel, door Risc & Fraud Investigations uitgevoerd, fraudeonderzoek, onderbouwd met feiten, (video)observaties en eventuele getuigenverklaringen, staat u altijd veel sterker en heeft u daarnaast het recht om de door u geleden schade (inclusief de onderzoekskosten) te verhalen op de betrokkene(n).

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');