Detailhandel pakt interne fraude breder aan

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) heeft zijn werkwijze aangepast aan de opkomst van flexibele arbeidsrelaties, gedetacheerd personeel en shop-in-shop-constructies.

“Met het nieuwe protocol kunnen ook werknemers die zich schuldig maken aan fraude, maar geen directe arbeidsrelatie hebben, worden opgenomen in ons Waarschuwingsregister”, aldus secretaris Bert van Steeg.

Via het FAD bestrijden winkeliers gezamenlijk interne fraude. Die vorm van fraude kost de detailhandel volgens de stichting jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Het aantal fraudeurs dat via het FAD werd herkend verdubbelde volgens de organisatie vorig jaar ten opzichte van 2013. In totaal werden er 505 solliciterende fraudeurs via het register herkend.

Deelname aan het Waarschuwingsregister heeft eveneens een preventieve werking, stelt een woordvoerder in het Algemeen Dagblad. “Personeel dat ooit is betrapt en geregistreerd staat in het register, laat het wel uit zijn hoofd bij een andere winkel aan te kloppen.”

De nieuwe werkwijze heeft inmiddels de goedkeuring gekregen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');