Fraudeur detailhandel steeds vaker herkend

De gezamenlijke aanpak door winkeliers van interne fraude werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). De gepresenteerde cijfers laten zien dat frauderend personeel steeds vaker wordt herkend binnen lopende sollicitatieprocedures. 

Afgelopen jaar werden 661 fraudeurs via het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude aanpak Detailhandel herkend. Dat betekent een stijging van meer dan 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Bert van Steeg, secretaris van de stichting FAD: “We zien dat het Register steeds vaker gebruikt wordt bij sollicitaties om nieuwe medewerkers te screenen. De stijging van het aantal treffers laat zien dat we er steeds beter in slagen om fraudeurs buiten de deur te houden.” Ook in het gebruik van het register was een stijging waarneembaar. In 2015 werden ongeveer 474.000 sollicitanten gescreend via het Register. Dit waren er in 2012 nog maar 114.000.

Interne fraude kost winkeliers jaarlijks ongeveer 190 miljoen euro per jaar. Het Waarschuwingsregister van de stichting FAD is een effectief middel, waarbij de branche zelf het initiatief neemt om interne fraude te bestrijden. Van Steeg: “Met deze vorm van zelfregulering,  wordt  een belangrijke bijdrage geleverd aan de aanpak van interne fraude. Via het FAD worden ook de gebruikte fraudeprocedures in de detailhandel versterkt en krijgen we meer grip op de omvang van de problematiek. Niettemin blijft interne fraude een grote kostenpost voor winkeliers. We hopen dan ook dat nog meer winkeliers gebruik zullen gaan maken van het Register.” Bij het FAD is een groot aantal grootwinkelbedrijven aangesloten. Daarnaast zijn mkb-winkeliers actief via de zogenaamde brancheloketten. Inmiddels vallen ongeveer 200.000 werknemers in de detailhandel onder de werkingssfeer van het Waarschuwingsregister. Vanmiddag zal het jaarverslag van de stichting worden aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken.

Bron: www.beveiligingnieuws.nl 30 juni 2016

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');