Grote stijging van aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag

Sinds 2014 is het aantal aanvragen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bijna verdubbeld. In 2018 waren het er ruim 1,2 miljoen. De reden is dat steeds meer werkgevers zo’n verklaring willen om plegers van ernstige misdrijven buiten de deur te houden. Jaarlijks wordt de VOG tussen de 2500 en 3500 keer geweigerd.

De Verklaring Omtrent Gedrag wordt verstrekt als iemand niet recent is veroordeeld voor een strafbaar feit, die in relatie staat met de beoogde functie. Wie bijvoorbeeld een financiële functie ambieert, krijgt geen vog als hij recent wegens boekhoudfraude is veroordeeld. De verklaringen worden verstrekt door de screeningsdienst Justis, die onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kreeg in 2018 maar liefst 1,2 miljoen aanvragen te verwerken. Een stijging van 15 procent ten opzichte van 2017 en bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Nadelen
Behalve dat de VOG werkgevers helpt om risicovolle personen uit de organisatie te weren, is het ook een extra stok achter de deur voor mensen om op het rechte pad te blijven. Dat heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) recent vastgesteld. Uit het onderzoek bleek onder andere dat het aantal criminele activiteiten met vijftig procent daalde bij mensen bij wie een VOG geweigerd was.
Honderd procent zekerheid biedt de maatregel helaas niet. Dat bleek in de zaak met de Rotterdamse atletiektrainer die 35 jaar lang minderjarige pupillen misbruikte en desondanks gewoon een VOG kreeg, terwijl zijn gedrag bij de politie bekend was. Een ander nadeel van de maatregel is dat jongeren na een veroordeling afzien van een opleiding, omdat zij verwachten toch nooit meer een baan te gaan krijgen. Dit jaar gaat het WODC de regeling evalueren.

 

bron: Beveiligingsnieuws.nl 16 februari 2019

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');