Onderzoek naar politietoezicht op beveiligingsbedrijven

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de politie de werkwijze van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus controleert. De politie moet nagaan of deze bedrijven zich in de praktijk aan de regels houden.

Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus zijn verplicht een vergunning aan te vragen om te mogen werken. Om die vergunning van de overheid te krijgen, moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen en wordt het personeel gescreend.
In hun werk moeten zij zich houden aan de eisen van de vergunning. Zo moet personeel betrouwbaar en deskundig zijn. Ook moeten de bedrijven zorgvuldig omgaan met (bedrijfs-)vertrouwelijke en privacygevoelige informatie van opdrachtgevers en van burgers waarover zij beschikken.

Korpscheftaken
De Inspectie JenV gaat na hoe de politie hierop controleert. Daarbij onderzoekt zij of de politie let op de kwaliteit van haar toezicht: waarborgt zij bijvoorbeeld de rechtsgelijkheid door gelijke behandeling van gelijke zaken? En de Inspectie JenV kijkt welke omstandigheden bevorderend of belemmerend zijn voor de controles op deze bedrijven.
Deze controletaken zijn wettelijk opgedragen aan de korpschef van de nationale politie en heten daarom korpscheftaken. Zij zijn gedelegeerd aan specifieke teams binnen de politie-eenheden.
Dit inspectieonderzoek vervangt een eerder aangekondigd onderzoek naar korpscheftaken. De Inspectie JenV wilde nagaan of de politie voldoende agenten had om deze taken uit te voeren. Gaandeweg bleek de Inspectie Jen V echter dat de focus van het onderzoek verlegd moest worden. Dat resulteerde in deze nieuwe opzet.

bron: beveiligingsnieuws.nl 13 april 2021

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');