meeste-winkeldiefstallen-in-tien-jaar-bij-de-zelfscan-jongeren-en-tachtigers-met-een-rollator