Employment Screening

De kracht van een organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van het personeel. Risc & Fraud Investigations kan u helpen bij het maken van de juiste keuze door het verrichten van een (pre-)employment screening bij aanname van nieuw personeel.

Hoe toets ik de betrouwbaarheid van mijn (toekomstig) personeel?

De hedendaagse maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de reputatie en integriteit van een onderneming. De kracht van een organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van het personeel. De mens is echter ook een zwakke schakel in de organisatie. De keuze van voldoende gekwalificeerde en integere medewerkers is dan ook van cruciaal belang, alleen hoe toetst u de betrouwbaarheid van deze mensen?

VOG

U kunt uiteraard sollicitanten vragen om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), in de volksmond ook wel een verklaring van goed gedrag genoemd! Dit is een goede indicator inzake de betrouwbaarheid van toekomstig personeel. Het aanvragen van deze verklaring vindt plaats bij de gemeente, de afgifte wordt beoordeeld en uitgevoerd door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) dat deel uitmaakt van het Ministerie van Justitie.

Wij adviseren u om in geval van verantwoordelijke en vertrouwelijke functies een volledige pre-employment check uit te voeren.

Wij zijn van mening dat (pre-) employment screenings organisaties helpt bij het beheersen van haar continuïteitsrisico’s. En zien screening dan ook als een risico management instrument. Bij de inrichting van het screeningsproces zal dan ook rekening gehouden worden met de specifieke bedrijfsrisico’s van uw organisatie.

Bij de uitvoering van screenings toetsen wij continu of constateringen een risico voor uw organisatie kunnen opleveren. Wij adviseren u over eventuele risico’s die de aanstelling van een nieuwe medewerker met zich meebrengt. Door middel van de screening proberen wij inzicht te krijgen in: de identiteit, betrouwbaarheid en integriteit van de betreffende persoon.

Als u een pre-employment check wilt laten uitvoeren door Risc & Fraud Investigations, neemt u dan contact op met ons via het contactformulier

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');