Onrechtmatig Ziekteverzuim

Ziekteverzuim kost bedrijven jaarlijks veel geld. Het is voor zowel de werkgever als ook voor de collega’ s van de ‘zieke medewerker‘ frustrerend wanneer blijkt of het gerucht gaat, dat een medewerker zijn ziekmelding gebruikt als dekmantel voor het ondernemen van bepaalde activiteiten of werkzaamheden die niet stroken met zijn ziekmelding.

Werkt hij in zijn eigen tijd voor eigen rekening, klust hij aan zijn huis of heeft hij gewoon geen zin om te gaan werken?

Meestal komen de eerste signalen hiervoor van de collega’s van de betrokkene. Soms zet u ook zelf vraagtekens bij de verklaring van de betrokkene over zijn ziekmelding.

Preventie en observatie

Ga eerst na wat u zelf kunt doen om meer zekerheid te krijgen. Houden de signalen aan? Worden de vermoedens sterker? Dan nemen we die onzekerheid graag bij u weg met een ziekteverzuim controle. Een voordeel van zo’n controle is het signaal dat u afgeeft aan andere medewerkers, hier gaat een sterke preventieve werking vanuit.

Hoe werkt een ziekteverzuim controle?

Onze bedrijfsrechercheurs bekijken of uw zieke werknemer activiteiten uitvoert die niet conform de afspraken zijn. Soms is een ‘zieke’ medewerker tijdens zijn ziekteverzuim aan het werk voor een andere werkgever.

In sommige gevallen voeren wij eerst een informatief onderzoek uit. Wanneer er sprake van onrechtmatig ziekteverzuim aan de hand lijkt te zijn, zullen wij dit vaststellen door middel van observaties, ondersteund door foto- en/ of videobewijs en een schriftelijke rapportage van alle bevindingen.

Ook als achteraf blijkt dat de medewerker echt gewoon ziek blijkt te zijn, is dit een goede manier om aan uw medewerkers duidelijk te maken dat u onregelmatigheden niet tolereert.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-17566036-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');